Nomiapis fugax

(Morawitz 1877)

Taxon referenced in page Nomiapis
Author(s) : Pauly A.
fugax (Morawitz 1877) [Nomia]
= Nomia fallax Morawitz 1895

Distribution: Caucase, Turkmenistan, Ouzbekistan, Kazakstan, Tadjikistan, Dagestan, Arménie, Iran, Chine, Pakistan.

Remark: Pittioni 1950 mentions two males from Cyprus.

Maps

Pictures

photo  photo  photo  photo  photo  photo